Mamy "Tarczę Thora"

08.12.2008.
Dostaliśmy właśnie kilkaset egzemplarzy najnowszego Thorgala [zarówno w twardych, jak i w miękkich oprawach], które, znając życie, zejdą do świąt.
leMur