Waneko przyszło...

25.10.2008.
...dziś wieczorem. I przyniosło zapowiadany wczoraj, siódmy tom "Hiroszimy". Zapraszamy!
leMur