Ze Śledziem spotkanie, tak na szybko...

16.06.2008. Źródło: Śledzia Blog
We sobotę, to jest 21.06 w Warsiaskiej kawiarence na Chłodnej ulicy, 25 numer, odbędzie się fajnisty pogadunek, a może i balecik siakiś z tej to okazji ,że Śledziu skończył swój komiks, który to już nabyć drogą kupna można pewnikiem. Sam autor się pokaże, a z nim załoganty z Kultury Gniewu.
C.Z