Relacje z planu TDK

16.06.2008. Źródło: superherohype.com

C.Z