Pssst!

11.06.2008.
Jest już "Pssst!" Jasona od Taurusa. Ale nie mówcie nikomu!
leMur