GTO #18 w...

26.10.2007.
... poniedziałek, jak doniósł nam zaufany informator Waneko.
Yoghurt