Staying alive

03.09.2007.
Złośliwość losu oraz sabotaż przeprowadzony przez wrogie środowiska łże-elit i wykształciuchów, współpracujących z układem, spowodował, iż w niedzielę padły nam serwery. Na szczęście wszystko jest już postawione na nogi, zdrajcy zostali powieszeni, a ich żony i dzieci oddano w niewolę do Tesco i Biedronki.

Podobny incydent nie powinien się już powtórzyć.

Yoghurt